Ministerul Educației introduce două declarații pe proprie răspundere. Acestea sunt pentru profesori și elevi, în contextul școlii online

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, anunță că vor fi introduse două declarații pe propria răspundere pe care vor trebui să le semneze părinții, elevii și profesorii. Informația provine din documentul trimis școlilor. Prin acest act, atât cadrele didactice, cât și elevii sunt obligați să nu înregistreze sau să distribuie orele online.

Textul declarației pentru elevi și părinți

„În condițiile desfășurării activităților didactice la nivelul unității de învățământ inclusiv prin intermediul tehnologiei și al internetului în conformitate cu dispozițiile din Legea Educației naționale cu modificările și completările ulterioare articolul 273 alineatul 3 înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.

Multiplicarea sub orice formă înregistrărilor activității didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.

Metodologia cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aprobate prin ordinul 5545/2020, art 6.

Subsemnatul, părinte/tutore legal al elevului înmatriculat în …. mă oblig:

• să nu înregistrez prin nici un procedeu activitățile didactice și să nu le multiplic sunt nicio formă fără acordul cadrului didactic care conduce sau realizează activitatea respectivă;
• să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrare activităților didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora în absența acordului cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă.
• Declar, susțin și semnez că am luat cunoștință de întregul conținut, precum și de prevederile articolului 326 din Codul penal privind falsul în declarații.
• Părinte ……
• Elev…..”

Încălcarea declarației, pedepsită de Codul Penal

Codul penal în articolul 326 prevede că „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Textul declarației pentru profesori

„Subsemnatul, încadrat unde unitatea de învățământ, pe postul, mă oblig:

• să nu înregistrez pe nici un procedeu activitățile didactice și să nu le multiplic sub nicio formă fără acordul…..
• să previn înregistrarea activităților didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora în absența acordului…..”

Total
2
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole pe aceeași temă