Comisia Europeană: „Să ne oprim un moment pentru a mulțumi femeilor”

Comisia Europeană a transmis un mesaj doamnelor cu prilejul zilei internaționale a femeii. De asemenea, Comisia a punctat faptul că, în domeniul asistenței medicale, femeile reprezintă majoritatea lucrătorilor. Totuși, acestea nu au fost reprezentate în forurile decizionale așa cum ar fi trebuit, spune Comisia.

Mesajul Comisiei Europene

„Anul care a trecut a fost un an dificil. Pandemia de COVID-19 nu a cruțat pe nimeni și a reprezentat o provocare îndeosebi pentru femeile din întreaga lume. Medici, infirmiere, profesoare sau vânzătoare – locuri de muncă ocupate adesea de femei – s-au aflat în prima linie a pandemiei, asumându-și în același timp mai multe responsabilități în cadrul familiei.

Să ne oprim un moment pentru a mulțumi femeilor pentru curajul, compasiunea și contribuția lor la combaterea acestei crize, inclusiv pentru că, grație lor, societățile noastre, sistemele de îngrijire și serviciile esențiale au continuat să funcționeze.

Deși femeile reprezintă majoritatea lucrătorilor din prima linie în domeniul asistenței medicale, acestea nu au fost decât foarte puțin reprezentate în procesele decizionale legate de pandemie. De exemplu, 85,2 % din grupurile operative naționale dedicate COVID-19 din 87 de țări, inclusiv din 17 state membre ale UE, erau conduse de bărbați.

Egalitatea de gen

Egalitatea de gen trebuie să se afle în centrul redresării post-pandemie. Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență prevede că egalitatea de gen și egalitatea de șanse pentru toți ar trebui să fie luate în considerare și promovate pe tot parcursul pregătirii și al punerii în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență. Femeile trebuie, de asemenea, să fie mai bine reprezentate în pozițiile de conducere, atât în politică, cât și în consiliile de administrație ale întreprinderilor – vom continua să luptăm pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Comisia nu a precupețit niciun efort pentru a promova o mai mare egalitate între femei și bărbați în Europa și în afara acesteia. Concretizând unul dintre elementele-cheie ale Strategiei UE privind egalitatea de gen, Comisia a prezentat ieri o propunere de noi măsuri menite să asigure respectarea principiului egalității de remunerare.

Egalitatea de gen este, de asemenea, unul dintre principiile-cheie ale Pilonului european al drepturilor sociale, precum și ale planului de acțiune ambițios pentru punerea în aplicare a pilonului, prezentat săptămâna aceasta. Egalitatea de gen se află, de asemenea, în centrul acțiunii externe a UE. Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen (GAP III) prezintă o agendă ambițioasă și operațională de promovare a egalității și de asigurare a faptului că femeile și fetele din întreaga lume au capacitatea de a participa la modelarea democrației, a justiției, a păcii și a securității.

O nouă propunere pentru eliminarea difernețelor dintre sexe

Pandemia de COVID-19 a exacerbat inegalitățile existente în societatea noastră. Aceasta a expus femeile unor riscuri considerabile, inclusiv uneori în propriile lor case. În cursul acestui an, Comisia va prezenta o nouă propunere de combatere a violenței bazate pe gen în UE. În țările noastre partenere, Inițiativa comună a UE/ONU Spotlight a adaptat acțiunile prioritare privind eliminarea tuturor formelor de violență bazată pe gen la nevoile urgente.

Progresele se obțin cu multă trudă, dar se pierd ușor. Trebuie să depunem eforturi pentru ca Europa să rămână un deschizător de drumuri în ceea ce privește drepturile femeilor. Regresul nu este o opțiune și vom continua să avansăm”, a transmis Comisia Europeană

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole pe aceeași temă